dnes je 23.9.2023

Input:

123 - Výrobky - způsob B

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

123 – Výrobky – způsob B

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Výrobky se vykazují v rozvaze v položce B.I.6.   
1.  Ke dni uzavírání účetních knih           
a) je-li zjištěný stav výrobků k rozvahovému dni nižší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období nebo jiného období   508  123  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
b) je-li zjištěný stav výrobků k rozvahovému dni vyšší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období nebo jiného období   123  508  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
2.  Výnosy z prodeje výrobků           
a) výnosy z prodeje výrobků na fakturu   311  601  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.13.   
b) výnosy z prodeje výrobků v hotovosti   261  601  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.13.   
3.  Otevírání účetních knih           
– převod počátečního zůstatku proti počátečnímu účtu rozvažnému   123  491  dle ČÚS č. 702, bod 2.1.  
4.  Zúčtování inventarizačních rozdílů
na výrobcích 
 
         
a) přebytky na zásobách výrobků   123  508     
b) manka a škody na zásobách výrobků   547  123  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.   
c) předpis manka a škody k náhradě
hmotně odpovědné osobě   
335  649     
d) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou, na běžný účet   241  335     
Nahrávám...
Nahrávám...