dnes je 27.5.2024

Input:

078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

9.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku se vykazují v rozvaze v položce A.I.5. ve sloupci "korekce".   
1.  Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku        dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.  
a) nákup na fakturu   558 321  
b) úhrada faktury z běžného účtu   321 241  
c) nákup za hotové   558 261  
2.  Převedení drobného dlouhodobého nehmotného majetku  558  078  dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.   
3.  Vyřazení z užívání  078  018  dle ČÚS č. 710, bod 5.3.5.   
4.  Nově zjištěný drobný dlouhodobý nehmotný majetek – na základě inventarizace  018  078     
5.  Bezúplatný převod nebo přechod dlouhodobého nehmotného majetku        dle ČÚS č. 710, bod 5.3.3.   
a) zařazení majetku   018  078     
b) výsledková úprava   558  649     
6.  Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku        dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.   
a) úplatné pořízení   018  078     
b) na fakturu   558  321     
c) za hotové   558  261     
7.  Vytvoření drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností        dle ČÚS č. 710, bod 5.3.2.   
a) převzetí   018  078     
b) aktivace   558  506     


Poznámka

Položka "A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" podle § 11 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva, pokud doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice.

Položky "Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku" vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou,

Nahrávám...
Nahrávám...