dnes je 10.12.2023

Input:

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

10.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek se vykazují v rozvaze v položce A.I.9.   
1.  Poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           
a) poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek z běžného účtu   051  241  dle ČÚS č. 710, bod 5.5.1.   
b) poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek v hotovosti   051  261  dle ČÚS č. 710, bod 5.5.1.   
2.  Vyúčtování zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           
a) na základě dodavatelské faktury   321  051     
3.  Vrácení zálohy, případně přeplatku           
a) vrácení zálohy na běžný účet   241  051     
b) vrácení zálohy v hotovosti   261  051     
4.  Vyřazení pohledávky v případě, že záloha nebyla vyúčtována           
a) vyřazení pohledávky do nákladů v případě, že záloha nebyla vyúčtována   557  051  Pozor: případné vyřazení pohledávky může být provedeno jen v souladu s platnými právními předpisy.   
Nahrávám...
Nahrávám...