dnes je 21.4.2024

Input:

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Pěstitelské celky trvalých porostů se vykazují v rozvaze v položce A.II.5.   
1.  Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů           
a) nákup na fakturu   042  321  Ocenění je v pořizovací ceně.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   042  261  Ocenění je v pořizovací ceně.   
d) pořízení vlastní činností   042  506  Ocenění je na úrovni vlastních nákladů.   
e) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   042  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
2.  Předání pěstitelských celků trvalých porostů do užívání  025  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.3.   
3.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic           
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic na financování investičních výdajů   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
4.  Bezúplatné nabytí pěstitelských celků trvalých porostů bez použití účtu 042  025  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
5.  Bezúplatné nabytí pěstitelských celků trvalých porostů, jsou-li vytvořeny oprávky  025  085  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
6.  Odpisy pěstitelských celků trvalých
porostů 
 
      Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ   
a) odpisy   551  085  dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
7.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  085  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   085  025  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.8.   
d) přebytky   025  401  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.4.   
8.  Vyřazení pěstitelských celků trvalých porostů z užívání v případě prodeje           
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji   
085 407 –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
–dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převedení majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 025 –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
–dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5  
d) vyúčtování ceny pěstitelských celků trvalých porostů při prodeji   553  025  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.   
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
Nahrávám...
Nahrávám...