dnes je 25.7.2024

Input:

Účtová skupina 17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 17 – Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

171 – Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

172 – Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem

173 – Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

176 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku

177 – Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku jsou upraveny § 18 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého finančního majetku.

Postup tvorby a použití opravných položek je

Nahrávám...
Nahrávám...