dnes je 12.6.2024

Input:

121 - Nedokončená výroba - způsob B

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

121 – Nedokončená výroba – způsob B

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Nedokončená výroba se vykazuje
v rozvaze v položce B.I.4.   
1.  Ke dni uzavírání účetních knih           
a) je-li zjištěný stav nedokončené výroby k rozvahovému dni nižší, než byl její stav k prvnímu dni daného účetního období
nebo jiného období   
508  121  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
b) je-li zjištěný stav nedokončené výroby k rozvahovému dni vyšší, než byl její stav k prvnímu dni daného účetního období
nebo jiného období   
121  508  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
2.  Otevírání účetních knih           
– převod počátečního zůstatku proti počátečnímu účtu rozvažnému   121  491  dle ČÚS č. 702, bod 2.1.  
3.  Zúčtování inventarizačních rozdílů
na nedokončené výrobě 
 
         
a) přebytky na zásobách   121  508     
b) manka nad normu přirozených úbytků a škody na zásobách nedokončené výroby   547  121  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.7.   
c) předpis manka a škody k náhradě hmotně odpovědné osobě   335  649     
d) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou, na běžný účet   241  335     
e) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou, v hotovosti   261  335     


Poznámka

Položka "B.I.4. Nedokončená

Nahrávám...
Nahrávám...