dnes je 24.2.2024

Input:

511 - Opravy a udržování

24.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

511 – Opravy a udržování

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Č.  Text  MD   Poznámka  
            Opravy a udržování se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.8.   
1.  Náklady na opravy a udržování           
a) dodavatelská faktura za práce charakteru opravy a udržování   511  321     
b) opravy a udržování hrazeny v hotovosti   511  261     
c) nevyfakturované dodávky na opravy
a udržování k okamžiku uzavírání účetních knih   
511  389     


Poznámka

Vyhláška č. 410/2009 Sb. vymezuje v § 55 odst. 2 položky, které nejsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení, a mezi tyto položky patří i opravy a údržba.

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.

Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Za náklady na opravy a udržování se nepovažují výdaje na technické zhodnocení. Technické zhodnocení je

Nahrávám...
Nahrávám...