dnes je 25.7.2024

Input:

508 - Změna stavu zásob vlastní výroby

19.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

508 – Změna stavu zásob vlastní výroby

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Změna stavu zásob vlastní výroby se
vykazuje ve výkazu zisku a ztráty
v položce A.I.7.   
   Nedokončená výroba  
   Způsob A  
1.  Přírůstek na zásobách nedokončené výroby  121  508  ČÚS č. 707 bod 5.1.8. – dle § 20 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. do nedokončené výroby zahrnujeme rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty – např. rozpracované zakázky charakteru služeb.   
2.  Úbytek na zásobách nedokončené výroby  508  121  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
   Způsob B  
1.  Ke dni uzavírání účetních knih           
a) je-li zjištěný stav nedokončené výroby k rozvahovému dni nižší, než byl její stav k prvnímu dni daného účetního období
nebo jiného období   
508  121  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
b) je-li zjištěný stav nedokončené výroby k rozvahovému dni vyšší, než byl její stav k prvnímu dni daného účetního období
nebo jiného období   
121  508  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
   Polotovary vlastní výroby  
   Způsob A  
1.  Přírůstek na zásobách polotovarů  122  508  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
2.  Úbytek na zásobách polotovarů  508  122  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
   Způsob B  
1.  Ke dni uzavírání účetních knih           
a) je-li zjištěný stav polotovarů vlastní výroby k rozvahovému dni nižší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období nebo jiného období   508  122  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
b) je-li zjištěný stav polotovarů vlastní výroby k rozvahovému dni vyšší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období nebo jiného období   122  508  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.5.   
   Výrobky  
   Způsob A  
1.  Přírůstek na zásobách výrobků  123  508  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
2.  Úbytek na zásobách výrobků  508  123  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
3.  Prodej výrobků           
Nahrávám...
Nahrávám...