dnes je 23.2.2024

Input:

563 - Kurzové ztráty

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

563 – Kurzové ztráty

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Kurzové ztráty se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.II.3.   
1.    Účtování kurzových ztrát        Metoda kurzových rozdílů je upravena
§ 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
– kurzové ztráty k běžným účtům   563  241     
– kurzové ztráty k pokladně   563  261     
– k pohledávkám za odběrateli   563  311     
– ke krátkodobým poskytnutým zálohám   563  314     
– k jiným pohledávkám z hlavní činnosti   563  315     
– k závazkům vůči dodavatelům   563  321     
– ke krátkodobým přijatým zálohám   563  324     
– k ostatním závazkům vůči zaměstnancům   563  333     
– k pohledávkám za zaměstnanci   563  335     
– k ostatním krátkodobým pohledávkám   563  377     
– k ostatním krátkodobým závazkům   563  378     
– ke krátkodobým úvěrům   563  281     
– k jiným krátkodobým půjčkám   563  289     
– k dlouhodobým úvěrům   563  451     
– k dlouhodobým přijatým zálohám   563  455     
– k ostatním dlouhodobým závazkům   563  459     
 – kurzová ztráta k příjmům příštích období  563 385 Interpretace Národní účetní rady I-37  
– kurzová ztráta k dotacím zúčtovaným dohadnou položkou aktivní  563 388 Interpretace Národní účetní rady I-18  
– kurzová ztráta k nevyfakturovaným dodávkám v cizí měně  563 389 Interpretace Národní účetní rady I-18  


Poznámka

Položka "A.II.3. Kurzové ztráty“ obsahuje podle § 34 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. náklady vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 ZoÚ k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni.

Podle § 70 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se kurzové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 ZoÚ k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, účtují prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů.

Podle § 70 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. kurzové rozdíly podle odstavce 1 lze při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech v účtových skupinách týkajících se finančního majetku účtovat prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů a ke konci rozvahového

Nahrávám...
Nahrávám...