dnes je 23.2.2024

Input:

194 - Opravné položky k odběratelům

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

194 – Opravné položky k odběratelům

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Opravné položky k odběratelům se vykazují v rozvaze v položce B.II.1. ve sloupci "Korekce".  
1. Tvorba opravné položky k pohledávkám za odběrateli 556 194 dle ČÚS č. 709, bod 4.1.  
2. Zrušení opravné položky k pohledávkám za odběrateli 194 556 dle ČÚS č. 709, bod 4.2.  
3. Bezúplatné nabytí pohledávky s opravnou položkou   dle ĆÚS č. 709, bod 4.4.1  
a)ocenění podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ 311   
b) rozdíl mezi oceněním podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ a opravnou položkou   649  
c) opravná položka   194  
4. Úbytek pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí pohledávky podle § 25 odst. 6 ZoÚ   dle ĆÚS č. 709 bod 4.4.3.  
a)rozdíl ocenění pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ a výší opravné položky  549   
b) opravná položka  194   
c) pohledávky oceněná dle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ   311  
5. Úbytek pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí pohledávky podle § 25 odst. 6 ZoÚ vůči subjektu, který není vybranou účetní jednotkou   dle ĆÚS č. 709 bod 4.4.4.  
a)rozdíl ocenění pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ a výší opravné položky  543   
b) opravná položka  194   
c) pohledávky oceněná dle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ   311  


Poznámka:

Opravné položky k pohledávkám jsou upraveny § 23 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky pohledávek. Pohledávky, k nimž se opravné položky netvoří, jsou uvedeny rovněž v § 23 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Postup tvorby a použití opravných položek je upraven § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a v případě pohledávek se považuje za významnou a tvoří se opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Snížení popřípadě zrušení opravné položky se účtuje opět prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku, k němuž je opravná položka

Nahrávám...
Nahrávám...