dnes je 23.2.2024

Input:

Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobám

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 18 – Opravné položky k zásobám

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

181 – Opravné položky k materiálu

182 – Opravné položky k nedokončené výrobě

183 – Opravné položky k polotovarům vlastní výroby

184 – Opravné položky k výrobkům

185 – Opravné položky ke zboží

186 – Opravné položky k ostatním zásobám

Opravné položky k zásobám jsou upraveny § 21 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky zásob, s výjimkou položek "B.I.1. Pořízení materiálu", "B.I.3. Materiál na cestě", "B.I.7. Pořízení zboží" a "B.I.9. Zboží na cestě", v jejichž případě se opravné položky netvoří.

Postup tvorby a použití opravných položek je upraven § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Snížení, popřípadě zrušení opravné položky se účtuje opět prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku upravenou o výši oprávek k tomuto majetku, k němuž je opravná položka tvořena. Postupy účtování o

Nahrávám...
Nahrávám...