dnes je 24.2.2024

Input:

647 - Výnosy z prodeje pozemků

22.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

647 – Výnosy z prodeje pozemků

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Výnosy z prodeje pozemků se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I.15.  
1. Vyřazení pozemků v případě prodeje    
a) převedení pozemků na účet dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji  036 031 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS, č. 709, bod 4.3.1.  
b) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 036 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS, č. 709, bod 4.3.5.  
c) vyúčtování prodaných pozemků do nákladů  553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
d) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 V případě, že majetek je oceněn dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. na cenu vyšší než bylo ocenění v účetnictví – 031/407, ruší se rozdíl z přecenění do výnosů zápisem 407/664.  
e) výnosy z prodeje pozemků zaúčtovány na pohledávky  311 647 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
Nahrávám...
Nahrávám...