dnes je 21.4.2024

Input:

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

645 – Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I.13.  
1. Přehled souvztažností při vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu prodeje   Pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů.  
a) výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku na základě vydané faktury  311 645 dle ČÚS č. 710, bod 5.5.2.  
b) výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku hrazeny v hotovosti  261 645 dle ČÚS č. 710, bod 5.5.2.  
c) výnosy z prodeje na základě vydané faktury uhrazeny na běžný účet  241 311  
2. Vyřazení software z užívání v případě prodeje   Pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů.  
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji  073 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převod software na DNM určený k prodeji  035 013 dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 035 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny software při prodeji  552 035 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
Nahrávám...
Nahrávám...