dnes je 19.6.2024

Input:

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Smluvní pokuty a úroky z prodlení se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I.9.   
1.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle občanského zákoníku  311
315
377  
641  Předpis pohledávek z titulu smluvních pokut a úroků z prodlení může být zaúčtován na pohledávky za odběrateli (311), na jiné pohledávky z hlavní činnosti (315) nebo na ostatní krátkodobé pohledávky (377) podle typu smluvního vztahu.   
2.  Úhrada výše uvedených smluvních pokut
a úroků z prodlení z běžného účtu 
 
241  311
315
377  
   


Poznámka

Položka výkazu zisku a ztráty "B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje podle § 37 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, které se uvádějí v položce "B.II.2. Úroky".

Účet 641 – "Smluvní pokuty a úroky z prodlení" vyjadřuje  nárok na smluvní pokuty a jiné sankce smluvního charakteru v případě neplnění smluvních ujednání obvykle odběratelsko-dodavatelských vztahů. Zdanitelným výnosem se tento výnos stává až v okamžiku zaplacení pohledávky z titulu smluvní pokuty a úroku z prodlení.


Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může účetní jednotka

Nahrávám...
Nahrávám...