dnes je 19.6.2024

Input:

132 - Zboží na skladě - způsob B

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

132 – Zboží na skladě – způsob B

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Zboží na skladě se vykazuje v rozvaze v položce B.I.8.  
1. Otevírání účetních knih – převod z počátečního účtu rozvažného 132 491 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.  
2. Pořízení zboží    
a) nákup zboží na fakturu  504 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.  
b) úhrada faktury z běžného účtu  321 241  
c) nákup zboží za hotové  504 261 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.  
3.  Zúčtování inventarizačních rozdílů    
a) zjištěné manko na zásobách zboží  547 504  
b) předpis k náhradě hmotně odpovědné osobě  335 649  
c) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou v hotovosti  261 335  
d) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou na běžný účet  241 335  
4. K rozvahovému dni    
a) vyúčtování stavu zboží k prvnímu dni daného účetního období do nákladů  504 132 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.4.  
b) zaúčtování zjištěného stavu zboží  132 504 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.3.  


Poznámka:

Položka "B.I.8. Zboží na skladě" podle § 20 odst. 3 písm. g) vyhlášky č. 410/2009 Sb., obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem prodeje. Postupy účtování o zásobách u příspěvkové organizace upravuje ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 – Zásoby.

V případě účtování o zásobách způsobem B se používá účet 132 – Zboží na skladě pouze k rozvahovému dni, kdy účetní jednotka na

Nahrávám...
Nahrávám...