dnes je 21.4.2024

Input:

469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Ostatní dlouhodobé pohledávky se
vykazují v rozvaze v položce A.IV.5.   
1.  Předpis dlouhodobé pohledávky z titulu nároku na náhradu škody způsobené jinými osobami           
a) pohledávka za fyzickou nebo právnickou osobou, která způsobila škodu   469  649     
b) přijatá úhrada na běžný účet   241  469     
2. Převod nepojištěných peněžních prostředků (nad 100 000 EUR)   Odejmutí licence ČNB bance (např. Sberbank CZ).  
 a) pohledávka za finanční institucí v úpadku  469 241  
 b) přijatá platba z řešení úpadku  241 469  


Poznámka

Položka “A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky“ obsahuje pohledávky se splatností delší než jeden rok, které neobsahují položky A.IV.1. až A.IV.4.

V případě, kdy odejme ČNB bance licenci, přestávají být peněžní prostředky účetní jednotce k dispozici. Následně ČNB oznámí Garančnímu systému finančního trhu neschopnost banky, v roce 2022 Sberbank CZ, že nemůže dostát závazkům vůči oprávněným osobám ze zákonných a smluvních podmínek. Na základě tohoto oznámení je Garanční systém povinen vyplácet z fondu pojištění vkladů náhradu vkladů, a to až do pojistného limitu 100 000 EUR (základní náhrada). Tato výplata musí být zahájena do 7 pracovních dnů od rozhodného dne. Zbylá část peněžních prostředků neplní funkci

Nahrávám...
Nahrávám...