dnes je 10.12.2023

Input:

464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

2.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

464 – Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů se vykazují v rozvaze v položce A.IV.2.   
1.  Postoupené úvěry           
a) dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů   464  069     
2. Splacení pohledávky na běžný účet  241 464  


Poznámka

Předmětem činnosti příspěvkových organizací není poskytování ani postupování úvěrů. U příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu je nakládání s pohledávkami upraveno zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, § 31 až 37.

Podle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím souhlasu

Nahrávám...
Nahrávám...