dnes je 6.12.2023

Input:

455 - Dlouhodobé přijaté zálohy

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

455 – Dlouhodobé přijaté zálohy

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Dlouhodobé přijaté zálohy se vykazují v rozvaze v položce D.II.4.  
1. Dlouhodobé přijaté zálohy    
a) dlouhodobá přijatá záloha na běžný účet  241 455  
b) záloha přijatá v hotovosti  261 455  
2. Vyúčtování dlouhodobé přijaté zálohy    
a) vyúčtování dlouhodobé přijaté zálohy proti pohledávkám za odběrateli  455 311 Účtujeme na základě vydané faktury.  
b) vyúčtování zálohy proti jiným pohledávkám z hlavní činnosti  455 315  
c) vyúčtování zálohy proti ostatním krátkodobým pohledávkám  455 377  
3. Vrácení dlouhodobé přijaté zálohy    
a) vrácení zálohy z běžného účtu  455 241  
b) vrácení zálohy z pokladny  455 261  
4. Odpis závazků    
a) odpis právně zaniklých závazků  455 649  
5. Dlouhodobá přijatá záloha – účtování předpisem   Správně by mělo být účtováno o skutečně uhrazených zálohách, o zálohách by nemělo být účtováno předpisem.  
a) dlouhodobá přijatá záloha – předpis na základě vydané zálohové faktury  311 455  
b) přijatá úhrada na běžný účet  241 311  
c) storno neuhrazené zálohy ke dni uzavírání účetních knih  455 311 Pokud je o zálohách účtováno předpisem, nezaplacené zálohy ke dni uzavírání účetních knih by měly být vystornovány, aby nedocházelo k neoprávněnému navýšení aktiv a pasiv.  
6. Kurzové rozdíly   § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Nahrávám...
Nahrávám...