dnes je 21.4.2024

Input:

452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

452 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé se vykazují v rozvaze v položce D.II.2.   
1.  Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé           
a) úhrada přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé na bankovní účet   241  452     
2.  Nákladové úroky           
a) předpis závazků z titulu úroků   562  452     
b) úhrada úroků k přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé z bankovního účtu   452  241     
3.  Splátka přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé           
a) úhrada z bankovního účtu   452  241     


Poznámka

Podle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím souhlasu zřizovatele.

Podle § 62 odst. 3 ZRP nesmí příspěvková organizace přijímat ani poskytovat půjčky a úvěry a vystavovat směnky. Výjimku tvoří půjčky poskytnuté z fondu kulturních a sociálních potřeb, dodavatelské úvěry na financování programů, které mohou být přijaty pouze se souhlasem ministerstva, a u zdravotnických zařízení úvěry, které mohou být přijaty na překlenutí dočasného nedostatku peněžních prostředků, pokud je tento nedostatek způsoben opožděnými úhradami zdravotnických výkonů od zdravotních pojišťoven.

Příklad účtování o návratné finanční výpomoci:

Č. Text MD D Částka v Kč Vlastní poznámky 
1.  Přijetí dlouhodobé návratné výpomoci od zřizovatele 241 452 10 000 000   
2.  Faktury za dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení stavby) 042 321 10 000 000   
3. Úhrada dodavatelům 321 241 10 000 000  O převodu zdrojů se neúčtuje vzhledem ke způsobu financování.  
4. Protokol o zařazení do užívání 021 042 10 000 000   
Nahrávám...
Nahrávám...