dnes je 27.1.2023

Input:

452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

452 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé se vykazují v rozvaze v položce D.II.2.   
1.  Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé           
a) úhrada přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé na bankovní účet   241  452     
2.  Nákladové úroky           
a) předpis závazků z titulu úroků   562  452     
b) úhrada úroků k přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé z bankovního účtu   452  241     
3.  Splátka přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé           
a) úhrada z bankovního účtu   452  241     


Poznámka

Podle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím souhlasu zřizovatele.

Podle § 62

Nahrávám...
Nahrávám...