dnes je 23.9.2023

Input:

451 - Dlouhodobé úvěry

2.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

451 – Dlouhodobé úvěry

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Dlouhodobé úvěry se vykazují v rozvaze v položce D.II.1.  
1. Poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru na běžný účet 241 451  
2. Došlá faktura za pořízení dlouhodobého hmotného majetku 042 321  
3. Úhrada faktury z běžného účtu 321 241  
4.  Předpis úroků z úvěru 562 451  
5. Úhrada úroků z běžného účtu 451 241  
6. Splátka dlouhodobého bankovního úvěru z běžného účtu 451 241  
7. Vyúčtování kurzových rozdílů   § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) kurzové zisky  451 663  
b) kurzové ztráty  563 451  


Poznámka

Položka "D.II.1. Dlouhodobé úvěry" obsahuje podle § 31 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., stavy úvěrů a zápůjček se splatností delší než 1 rok.

Podle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace oprávněna

Nahrávám...
Nahrávám...