dnes je 10.12.2023

Input:

036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.0.36 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
    Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji se vykazuje v rozvaze v položce A.II.11.   
1. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z užívání v případě prodeje   pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů   
 a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji  08x 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
 
 b) převedení majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 02x – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
 
 c) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.   
 d) vyúčtování ceny DHM při prodeji  553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.   
 e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7   
 f) tržba z prodeje na základě vydané faktury  311 645 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2   
Nahrávám...
Nahrávám...