dnes je 23.2.2024

Input:

Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 16 – Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

161 – Opravné položky k pozemkům

162 – Opravné položky ke kulturním předmětům

163 – Opravné položky ke stavbám

164 – Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

165 – Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů

167 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

168 – Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku jsou upraveny § 16 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého hmotného majetku.

Postup tvorby a použití opravných položek je upraven § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Snížení popřípadě zrušení opravné položky se účtuje opět prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši

Nahrávám...
Nahrávám...