dnes je 23.2.2024

Input:

081 - Oprávky ke stavbám

9.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

081 – Oprávky ke stavbám

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Oprávky ke stavbám se vykazují v rozvaze v položce A.II.3. ve sloupci "korekce".   
1.  Odpisy stavby        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle
§ 28 ZoÚ.   
a) odpisy   551  081   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
2.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  081   dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   081  021     
d) přebytky   021  401  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.4.   
3.  Bezúplatné nabytí staveb, jsou-li vytvořeny oprávky  021  081  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
4.  Vyřazení stavby z užívání v případě prodeje           
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji   
081 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převedení majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 021 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny stavby při prodeji   553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a reálnou hodnotou  548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
5.  Vyřazení stavby v ostatních případech           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  081  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  081  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
c) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby   042  081  – dle § 55 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.6.   
d) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  081  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.   
e) vyřazení při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva – vyúčtování zůstatkové ceny   368  081     
f) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
g) vyřazení v pořizovací ceně   081  021     
6.  Vyřazení při převodu majetku podle jiných právních předpisů        dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
a) vyřazení v pořizovací ceně   401  021  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.2.   
b) zrušení oprávek   081  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.4.   
7.  Vyřazení zcela odepsané stavby z používání           
Nahrávám...
Nahrávám...