dnes je 19.6.2024

Input:

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
se vykazuje v rozvaze v položce A.I.5.   
1.  Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku        dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.  
a) nákup na fakturu   558  321   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   558  261   
2.  Zařazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku  018  078  dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.  
3.  Vyřazení z užívání  078  018  dle ČÚS č. 710, bod 5.3.5.   
4.  Nově zjištěný drobný dlouhodobý nehmotný majetek – na základě inventarizace  018  078  dle ČÚS č. 710, bod 5.3.4.   
5.  Bezúplatný převod nebo přechod dlouhodobého nehmotného majetku         dle ČÚS č. 710, bod 5.3.3.   
a) zařazení majetku   018  078     
b) výsledková úprava   558  649     
6.  Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku         dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.   
a) úplatné pořízení   018  078     
b) na fakturu   558  321     
c) za hotové   558  261     
7.  Vytvoření drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností         dle ČÚS č. 710, bod 5.3.2.   
a) převzetí   018  078     
b) aktivace   558  506     


Poznámka

Položka "A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" podle § 11 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice.

Podle § 66 odst. 7 písm.

Nahrávám...
Nahrávám...