dnes je 6.12.2023

Input:

663 - Kurzové zisky

22.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

663 – Kurzové zisky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Kurzové zisky se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce B.II.3.  
1. Účtování kurzových zisků   Metoda kurzových rozdílů je upravena § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– kurzové ztráty k běžným účtům  241 663  
– kurzové ztráty k pokladně  261 663  
– k pohledávkám za odběrateli  311 663  
– ke krátkodobým poskytnutým zálohám  314 663  
– k jiným pohledávkám z hlavní činnosti  315 663  
– k závazkům vůči dodavatelům  321 663  
– ke krátkodobým přijatým zálohám  324 663  
– k ostatním závazkům vůči zaměstnancům  333 663  
– k pohledávkám za zaměstnanci  335 663  
– k ostatním krátkodobým pohledávkám  377 663  
– k ostatním krátkodobým závazkům  378 663  
– ke krátkodobým úvěrům  281 663  
– k jiným krátkodobým zápůjčkám  289 663  
– k dlouhodobým úvěrům  451 663  
– k dlouhodobým přijatým zálohám  455 663  
– k ostatním dlouhodobým závazkům  459 663  
 – k výdajům příštích období  383 663  
 – k příjmům příštích období  385 663  


Poznámka

Položka výkazu zisku a ztráty "B.II.3. Kurzové zisky" obsahuje podle § 38 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., výnosy vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 ZoÚ k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni.

Dle § 70 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se kurzové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 ZoÚ k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se účtují prostřednictvím

Nahrávám...
Nahrávám...