dnes je 11.12.2023

Input:

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce B.IV.2. "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů".   
1.  Předpis nároku na příspěvek na provoz z rozpočtů územních samosprávných celků        Nárok na příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele příspěvkové organizaci upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v § 28.   
a) předpis nároku na příspěvek na provoz z územních rozpočtů   348  672   dle ČÚS č. 703, bod 4.8., 5.3.2.  
b) příspěvek na provoz připsán na běžný účet   241  348     
2.  Transfery na úhradu provozních výdajů – nepodléhající vypořádání           
a) vznik krátkodobé pohledávky – vztah k poskytovateli   915  999  dle ČÚS č. 703 bod 4.6.   
b) zánik krátkodobé podmíněné pohledávky – vztah k poskytovateli   999  915     
1) předpis pohledávky – transfer   348  672     
2) přijatá úhrada na běžný účet   241  348     
3.  Transfery na úhradu provozních výdajů – vypořádání v běžném období           
a) vznik krátkodobé pohledávky – vztah k poskytovateli   913  999  Účtujeme, jde-li o transfer ze zahraničí.   
b) zánik krátkodobé podmíněné pohledávky – vztah k poskytovateli   999  913  Účtujeme, jde-li o transfer ze zahraničí.   
1) přijatá záloha na transfer   241  374     
2) zúčtování zálohy dle skutečného čerpání transferu   374  672     
3) úhrada nespotřebované části transferu   374  241     
4.  Transfery na úhradu provozních výdajů – vypořádání v následujícím období           
a) vznik krátkodobé pohledávky – vztah k poskytovateli   913  999  Účtujeme, jde-li o transfer ze zahraničí.   
b) zánik krátkodobé podmíněné pohledávky – vztah k poskytovateli   999  913  Účtujeme, jde-li o transfer ze zahraničí.   
1) přijatá záloha na transfer   241  374     
2) odhad čerpání transferu   388  672  dle ČÚS č. 703, bod 5.3.4.  
Vypořádání v následujícím období:           
3) zúčtování "Dohadných účtů aktivních"   672  388  dle ČÚS č. 703, bod 5.3.4.  
4) zúčtování zálohy dle skutečného čerpání transferu   374  672     
5) úhrada nespotřebované části transferu   374  241     
5.  Transfery na pořízení dlouhodobého majetku úhradu – vypořádání v běžném období           
1) přijatá záloha na transfer   241  374     
2) vypořádání transferu – zúčtování zálohy
na pořízení dlouhodobého majetku   
374  403     
3) úhrada nespotřebované části transferu   374  241     
6.  V případě účtování o snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje zároveň o časovém rozlišení přijatého investičního transferu  403  672  – dle ČÚS č. 709, bod 4.2.3.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.2.5.   
7.  V případě účtování o zvýšení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje zároveň o časovém rozlišení přijatého investičního transferu  672  403  dle ČÚS č. 709, bod 4.2.4.   
8.  Vypořádání investičního transferu po uvedení dlouhodobého majetku
do užívání ve výši nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu 
 
403  672  dle ČÚS č. 709, bod 4.2.6.   
9.  Vypořádání investičního transferu po uvedení dlouhodobého majetku
do užívání ve výši nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu 
 
672  403  dle ČÚS č. 709, bod 4.2.6.   
Nahrávám...
Nahrávám...