dnes je 24.2.2024

Input:

664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

664 – Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Výnosy z přecenění reálnou hodnotou se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce B.II.4.  
1. Vyřazení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí z užívání v případě prodeje    
a) převedení pořizovací ceny majetku  082 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převedení zůstatkové ceny na účet dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  036 022 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu  036 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.4.  
d) vyúčtování reálné hodnoty při prodeji  553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění  407 664 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
f) výnosy z prodeje na základě vydané faktury  311 646 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši zůstatkové ceny  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1 písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3 písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek účtuje o tvorbě fondu investic  
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou  548 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1 písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3 písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek účtuje o tvorbě fondu investic  
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet  241 311  
2. Vyřazení pozemků v případě prodeje    
a) přecenění majetku na reálnou hodnotu  036 031 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – ocenění reálnou hodnotou je vyšší než pořizovací cena
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
b) vyúčtování prodaných pozemků do nákladů  554 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
Nahrávám...
Nahrávám...