dnes je 21.4.2024

Input:

432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících účetních období se vykazuje v rozvaze v položce C.III.3.  
1. Převod zhoršeného výsledku hospodaření na neuhrazené ztráty předcházejících let 432 431  
2. Převod zlepšeného výsledku hospodaření na nerozdělený zisk předcházejících let, pokud by nebyly provedeny příděly do finančních fondů 431 432  
3. Rozdělování nerozděleného zisku předcházejících let    
a) příděl do fondu odměn  432 411  
b) příděl do rezervního fondu  432 413  
c) příděl do fondu reprodukce majetku  432 416  
4. Úhrada neuhrazené ztráty předcházejících let    
a) úhrada zhoršeného výsledku hospodaření z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření  413 432  
b) úhrada zhoršeného výsledku z rezervního fondu z ostatních titulů  414 432  


Poznámka

Položka "C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období podle § 28 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.

Rozdělování výsledku hospodaření

Příspěvkové

Nahrávám...
Nahrávám...