dnes je 19.6.2024

Input:

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření se vykazuje v rozvaze v položce C.II.3.   
1.  Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu  431  413  – dle § 57 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.
– dle ČÚS č. 704, bod 6.2.1. a)   
2.  Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávných celek  431  413  – dle § 30 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.
– dle ČÚS č. 704, bod 6.3.1. a)   
3.  Čerpání (použití) rezervního fondu k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku  413  431  – dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2. písm. a) u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu   
4.  Čerpání (použití) rezervního fondu k úhradě sankcí  413  648  – dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2. písm. b) u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu   
5.  Čerpání (použití) rezervního fondu k úhradě zhoršených hospodářských výsledků před účinností zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  413  432  – dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2. písm. c) u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu   
6.  Čerpání (použití) rezervního fondu k úhradě ztráty za předchozí léta  413  432  – dle ČÚS č. 704, bod 6.3.2. písm. d) u příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky   
7.  Čerpání (použití) rezervního fondu
k posílení fondu reprodukce majetku/fondu investic 
 
413  416  – dle ČÚS č. 704, bod 6.3.2. písm. e) u příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky   
8. Doplnění fondu reprodukce majetku/fondu investic z rezervního fondu vytvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 416 dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2. písm. d) u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu  
9. Použití rezervního fondu ve výši určené k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 413 648 dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2., 6.3.2. 


Poznámka

Položka "C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" obsahuje podle § 27 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku

Nahrávám...
Nahrávám...