dnes je 23.9.2023

Input:

407 - Jiné oceňovací rozdíly

18.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

407 – Jiné oceňovací rozdíly

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Jiné oceňovací rozdíly se vykazují v rozvaze v položce C.I.6.  
1.  Převod DNM na účet Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji    
a) převod oprávek  07 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 035 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
c) doúčtování rozdílu mezi reálnou hodnotou a zůstatkovou hodnotou  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
2. Převod DHM na účet Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji    
a) převod oprávek  08 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) přecenění majetku na reálnou hodnotu  407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
c) doúčtování rozdílu mezi reálnou hodnotou a zůstatkovou hodnotou  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
3. Vyřazení stavby z užívání v případě prodeje    
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji  081 407 - dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převod majetku v ZC na účet DHM určený k prodeji  036 021 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu – ocenění stavby reálnou hodnotou je nižší než ocenění majetku v účetnictví  407 036 dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d vyúčtování zůstatkové ceny stavby při prodeji  553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury  311 646 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši reálné hodnoty  401 416 dle ČÚS č. 704, bod 7.1 písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetkudle ČÚS č. 704, bod 7.3 písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek účtuje o tvorbě fondu investic  
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a reálnou hodnotou  548 416 dle ČÚS č. 704, bod 7.1 písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetkudle ČÚS č. 704, bod 7.3 písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek účtuje o tvorbě fondu investic  
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet  241 311  
4. Vyřazení stavby z užívání v případě prodeje    
Nahrávám...
Nahrávám...