dnes je 23.2.2024

Input:

Zastoupení v zadávacím řízení

18.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.3 Zastoupení v zadávacím řízení

JUDr. Irena Novotná

Zastoupení

Předpis č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník (dále jen NOZ), upravuje v ustanoveních § 436 až 439 obecnou úpravu zastoupení osob. Není od věci zmínit, že se vychází z úpravy § 22 až 24 ObčZ (již zrušeného občanského zákoníku).

V ustanovení § 436 odst. 1 NOZ jsou pojmenovány strany zastoupení. Jedná se o zástupce, který je oprávněn jednat jménem někoho jiného (zastoupený), což mohou být právnické nebo fyzické osoby. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Při nejistotě, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem.

Jednání zástupce v dobré víře

V ustanovení § 436 odst. 2 NOZ je řešeno jednání zástupce v dobré víře, nebo musel-li vědět o určité okolnosti. Pak se k tomu přihlíží i u zastoupeného, pokud se nejedná o okolnost, o které se zástupce dozvěděl před vznikem zastoupení. Pokud není zastoupený v dobré víře, pak se nemůže dovolávat dobré víry zástupce.

Způsobilost zástupce

V § 437 odst. 1 NOZ se stanoví, kdo je způsobilý být zástupcem, a jaké právní následky má skutečnost, že zástupce není k zastoupení způsobilý; tyto právní následky se stanoví nepřímo, ochranou dobré víry třetí osoby.

Rozpor v zájmech mezi stranami a třetí osoba

V § 437 odst. 2 NOZ je řešen případ, pokud jednal s třetí osobou zástupce, jehož zájem je v rozporu se zájmem zastoupeného, a pokud tato třetí osoba o rozporu věděla, nebo o něm vědět musela, zastoupený se může toho dovolat. Má se za to, že je tu rozpor v zájmech zástupce a zastoupeného, pokud zástupce jedná i za tuto třetí osobu nebo pokud jedná ve vlastní záležitosti.

Ujednání o dalším zástupci

Ustanovení § 438 NOZ řeší možnost, kdy zástupce, který jedná osobně, pověří dalšího zástupce. Podmínkou však je, že je tato možnost ujednána se zastoupeným. Pokud to vyžaduje nutná potřeba, pak zákon

Nahrávám...
Nahrávám...