dnes je 10.12.2023

Input:

Právní rámec veřejného zadávání

13.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.1 Právní rámec veřejného zadávání

JUDr. Irena Novotná

Do právního rámce veřejného zadávání náleží i směrnice EU a Rady, které upravují postupy zadávání veřejných zakázek a jsou transponovány do právního řádu členských zemí Evropské unie. Jejich postupné zavádění do vnitrostátního zákona o veřejných zakázkách se projevuje novelizacemi nejen zákona, ale i souvisejících právních předpisů. Proto je třeba jejich vyhlašování v Úředním věstníku sledovat. V úpravě zákona o veřejných zakázkách se také uplatňuje tam, kde je úprava pro zákon možná, tuzemská legislativní iniciativa, která se též projevuje změnami ve stávajícím zákoně. Nyní dochází k další změně, která směřuje k novému zákonu o veřejných zakázkách, který bude účinný v roce 2016. V průběhu projednávání zákona se již projevují budoucí změny a nové koncepce ve veřejném zadávání v ČR, které jsou uvedeny v následujícím přehledu témat, které budou dále projednáváním návrhu diskutovány a upřesňovány až do konečné podoby nového zákona.

Povinnost transpozice zadávacích směrnic k novému zákonu

Schválení návrhu zadávacích směrnic Evropským parlamentem a Radou je současně podnětem pro Českou republiku, aby tyto směrnice transponovala do svého právního řádu. To znamená, že dojde ke změnám veřejného zadávání oproti současně platnému zákonu č. 137/2006 Sb., zákonu o veřejných zakázkách (dále ZVZ), který bude novým zákonem, zřejmě s účinností od roku 2016, zrušen.

Současný právní stav

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ) obsahuje komplexní úpravu zadávání veřejných zakázek v ČR.

Evropské směrnice transponované do ZVZ

Tento zákon provádí transpozici následujících evropských zadávacích směrnic Evropského parlamentu a Rady:

  • Směrnice 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby;

  • Směrnice 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb;

  • Směrnice 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek;

  • Směrnice 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Evropské směrnice pro úpravu koncesí

Oblast zadávání koncesí je pak regulována zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).

Rada EU v únoru 2014 schválila tři nové směrnice:

  • 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2014/18/EU;

  • 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek

Nahrávám...
Nahrávám...