dnes je 25.7.2024

Input:

Zákon č. 40/2015 Sb., novela zákona o veřejných zakázkách

11.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2 Zákon č. 40/2015 Sb., novela zákona o veřejných zakázkách

JUDr. Irena Novotná

Dne 6. 3. 2015 vstoupila v účinnost dílčí novela zákona o veřejných zakázkách (dále ZVZ) vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 40/2015 Sb.

Cílem této novelizace bylo řešení nejzásadnějších problémů veřejného zadávání do té doby, než bude přijat nový zákon upravující zadávání veřejných zakázek.

Přehled změn, které novela přináší

Upravuje se:

  • dodatečné stavební práce a služby

Formulační změnou se upravují podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb v souladu s novou směrnicí o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU.

Potřeba dodatečných prací nebo služeb bude muset nastat v důsledku okolností, které zadavatel i za podmínky, že jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Nepůjde tedy pouze o objektivně nepředvídatelné okolnosti.

  • rozšíření dílčích hodnoticích kritérií

Převzetím dílčích kritérií uvedených ve směrnici o zadávání veřejných zakázek 2414/24/EU přináší novela změny v rozšíření hodnoticích kritérií.

Novela rozšiřuje dílčí hodnoticí kriteria, která mohou být použita při výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, a to tak, že zadavatel může jako jedno z dílčích hodnoticích kritérií využít i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků, kteří se podílí na plnění veřejné zakázky. Také je do textu novely zavedena možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce.

  • překládání vysokoškolských

Nahrávám...
Nahrávám...