dnes je 27.5.2024

Input:

Námitka uchazeče vyloučeného z důvodu podání neúplné nabídky

22.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.0.5 Námitka uchazeče vyloučeného z důvodu podání neúplné nabídky

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Č. Budějovicích
Klavíkova 7
370 04 České Budějovice

Vaše značka: Č.j. : MPSV-UP/ …./12/CB ze dne: 9. července 2012 
Naše značka: Č.j.: ……/12 Dne: 26. července 2012 

Věc: Námitka proti vyloučení naší nabídky z výběrového řízení na zakázku Poradenské činnosti v Jihočeském kraji, část zakázky Hledám zaměstnání

Vážení,

tímto podáváme námitku proti Vašemu oznámení zadavatele o vyloučení naší společnosti ES, akciová společnost z výběrového řízení na zakázku „ Poradenské činnosti v Jihočeském kraji " ČÁST ZAKÁZKY „Hledám zaměstnání“. Oznámení bylo vypraveno dne 9. července 2012, pod číslem jednacím Č.j. : MPSV-UP/ …./12/CB a bylo doručeno naší společnosti dne 11. 7. 2012

Námitku podává ES, akciová společnost se sídlem:…. IČ: 896345.

Naše námitka směřuje proti rozhodnutí zadavatele Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Č. Budějovicích o vyloučení naší společnosti ES, akciová společnost se sídlem:…. IČ: 896345 jako uchazeče z výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „ Poradenské činnosti v Jihočeském kraji " ČÁST ZAKÁZKY „Hledám zaměstnání“.

Dle našeho názoru zadavatel Úřad práce ČR, Krajské pobočky v Č. Budějovicích porušil svým rozhodnutím o vyloučení společnosti ES, akciová společnost ze dne 9.7.2012 ustanovení § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) v platném znění, protože dle rozhodnutí zadavatele ze dne 9. července 2012 uchazeč společnost ES, akciová společnost nesplnila požadavky § 71 odst. 9 zákona tím, že návrh smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče. Tato skutečnost však není pravdivá. Nabídku společnosti ES, akciová společnost podepsala za uchazeče paní Mgr. Jarmila …. Ředitelka krajské kanceláře v Českých Budějovicích. Dle vnitřních směrnic akciové společnosti ES

Nahrávám...
Nahrávám...