dnes je 19.6.2024

Input:

Otevírání obálek s nabídkami uchazečů

21.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6 Otevírání obálek s nabídkami uchazečů

Mgr. Pavel Bláha

Poznámky k podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami uchazečů dle § 69 a 71 ZVZ.

Obálky s nabídkami uchazečů se podávají:

  • řádně (tj. písemně, a to v listinné podobě; v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 ZVZ),

  • ve lhůtě stanovené zadavatelem v dodávacích podmínkách.

Zadavatel:

  • nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek,

  • je povinen otevírání obálek zahájit ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

  • je povinen stanovit minimálně tříčlennou komisi pro otevírání obálek,

  • musí zachovat právo účastnit se otevírání obálek uchazečům, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve

Nahrávám...
Nahrávám...