dnes je 12.6.2024

Input:

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

22.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.9.0.1 Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

ZADAVATEL:  Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlem:  Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jednající:  JUDr. Jiří …… zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem ………, ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
IČ:  72496991 


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poradenské činnosti v Jihočeském kraji , část zakázky s názvem Hledám zaměstnání"


Zadavatel veřejné zakázky na služby s názvem „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji, část zakázky s názvem Hledám zaměstnání“ , zadané v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona


ROZHODL


o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce na služby s názvem: „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji, část zakázky s názvem Hledám zaměstnání“ zadané formou otevřeného řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7302010043343 a Evidenčním číslem VZ 343343 .

Identifikační údaje vítězného uchazeče:

Obchodní firma: Via 
Sídlo / místo podnikání:  …… 
Právní forma uchazeče:  společnost s ručením omezeným 
IČ:  ……… 


V Českých Budějovicích dne


 Ing. Ivan……..
Ředitel krajské pobočky v Č. Budějovicích
 
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY

ZADAVATEL:  Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlem:  Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jednající:  JUDr. Jiří …… zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem ………, ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
IČ: 72496991 


Obchodní firma: Via 
Sídlo / místo podnikání:  …… 
Právní forma uchazeče:  společnost s ručením omezeným 
IČ:  ……… 


OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY


Zadavatel veřejné zakázky na služby s názvem„Poradenské činnosti v Jihočeském kraji, část zakázky s názvem Hledám zaměstnání“, zadané v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zadané formou otevřeného řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7302010043343 a Evidenčním číslem VZ 343343 Vám tímto v souladu s ustanovením § 81 odst. 3 zákona oznamuje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky BI Hledám zaměstnání.

  1. Identifikační údaje všech nabídek, které byly hodnoceny

Obchodní firma / jméno  Sídlo / místo podnikání 
Via ……… ………. …………….. 
Peo ……….. …… …….. 
  1. II. Výsledek hodnocení včetně pořadí nabídek, které byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek
část
zakázky 
číslo nabídnutá počet nejnižší min.počet 1.kritérium 2.kritérium součet 
nabídky cena klientů cena klientů a+b 
B. 1. Via 3.289,- 3.289,- 70 30 100 
Peo 4.781,- 3.289,- 48,15520 30 78,15520 


Obchodní firma  Sídlo / místo podnikání Pořadí nabídky 
VIA ……… …… ………. 1. 
Peo ……….. …… …….. 2. 
  1. III. Zadavatel vybral k plnění zakázky dodavatele, který se umístil na základě hodnocení nabídek na I. místě a to dodavatele:
Obchodní firma: Via 
Sídlo / místo podnikání:  …… 
Právní forma uchazeče:  společnost s ručením omezeným 
IČ:  ……… 


P o u č e n í

Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky může stěžovatel podat námitky, které musí doručit zadavateli do 15 dnů od dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona, uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Českých Budějovicích dne

 Ing. Ivan………
Ředitel krajské pobočky v Č. Budějovicích 
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY

ZADAVATEL:  Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jednající:  JUDr. Jiří …… zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem ………, ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
IČ:  72496991 


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poradenské činnosti v Jihočeském kraji , část zakázky s názvem Bilanční diagnostika"


Zadavatel veřejné zakázky na služby s názvem „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji, část zakázky s názvem Bilanční diagnostika “, zadané v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona


ROZHODL


o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve veřejné zakázce na služby s názvem: „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji, část zakázky s názvem Bilanční diagnostika“ zadané formou otevřeného řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7302010043343 a Evidenčním číslem VZ 343343 .

Identifikační údaje vítězného uchazeče:

Obchodní firma: Div 
Sídlo / místo podnikání:  …… 
Právní forma uchazeče:  společnost s ručením omezeným 
IČ:  ……… 


V Českých Budějovicích dne

 Ing. Ivan……..
Ředitel krajské pobočky v Č. Budějovicích
 
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY

ZADAVATEL:  Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlem:  Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jednající: JUDr. Jiří …… zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem ………, ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
IČ: 72496991  


Obchodní firma: Div 
Sídlo / místo podnikání:  …… 
Nahrávám...
Nahrávám...