dnes je 10.12.2023

Input:

Novela vyhlášky č. 133/2012 Sb.

11.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6 Novela vyhlášky č. 133/2012 Sb.

JUDr. Irena Novotná

Dne 10. července 2015 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Vyhláška č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, nabude účinnosti k 1. srpnu 2015 a jejím obsahem je upřesnění podmínek změny profilu zadavatele. Zároveň dochází k úpravě formulářů F52 – Oznámení profilu zadavatele a F53 – Zrušení profilu zadavatele. 

V souvislosti s uvedenou změnou je nezbytné přijmout opatření, která technicky a administrativně zajistí uveřejňování upravených formulářů ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ). S ohledem na lhůty pro uveřejnění formulářů podle § 147 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje  zadavatele, že posledním dnem, kdy bude možné odeslat stávající formuláře Oznámení profilu zadavatele a Zrušení profilu zadavatele, a to v případě řádných i opravných formulářů, je:

  • 26. července 2015 v případě elektronického podání a

  • 19. července 2015 v případě listinného podání


Doporučujeme proto zadavatelům, aby shora uvedené skutečnosti zohlednili při odesílání formulářů.
Od 1. srpna 2015 budou k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek přijímány pouze formuláře stanovené novelou vyhlášky č. 133/2012 Sb.

Případy, ve kterých bude zadavatel požadovat opravu údajů v původních formulářích k profilu zadavatele, které byly uveřejněny před 1. srpnem 2015, budou řešeny individuálně, v takovém případě, prosím, kontaktujte Metodickou podporu VVZ.
 
Z důvodu úprav Věstníku veřejných zakázek, které zohlední výše uvedené změny, proběhne dne 31. 7. 2015 od  12:00 do 24:00 plánovaná odstávka systému. 

Přehled změn

Ruší se:

V § 7 odst. 1 se ruší druhá věta, která zní: „Zadavatel na svém profilu zadavatele rovněž uveřejní

Nahrávám...
Nahrávám...