dnes je 5.7.2022

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Zaměstnanost

 

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

 

Dílčí programy

Sociální podniky – úvěry a poradentství

Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na  podporu oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou. Cílem programu S-podnik je usnadnit sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení a/nebo další rozvoj podnikání. Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti a/nebo financování provozních potřeb. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • výše úvěru: až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu (400. tis. Kč,- 25 mil. Kč)
  • celková alokace je: 380 mil. Kč.

Příjemci podpory:

  • sociální podniky.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2023.

 

Dotační programy MPSV

Zdroje informací: https://www.mpsv.cz

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora vzniku nebo navýšení kapacity těch pobytových ústavů pro seniory, jejichž klienti jsou zcela odkázáni na pomoc nebo na dlouhodobou intenzivní péči. Podporu lze získat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Míra podpory:

  • Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF,
  • Dotace na projekt je poskytována ve výši 10 mil. – 80 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • poskytovatel služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 30. 11. 2022.

Program podpory Ministerstva průmyslu a obchodu

Zdroje informací: https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/dvb-t2/

 

Dílčí programy

 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) II – III. výzva

Zaměření dotačního titulu: Jedná se o program, který běží již od roku 2017. Nyní nabývá na větším významu, jelikož umožňuje získat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců. Současně jsou podnikům hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory: v režimu podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“.
  • V případě příspěvku na externě dodávanou vzdělávací aktivitu v rámci projektu POVEZ II bude do režimu de minimis započteno pouze 85 %
Nahrávám...
Nahrávám...