dnes je 27.1.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

29.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/

Dílčí programy

Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Míra podpory

  • maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč,
  • podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

  • malý a střední podnik,

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 12. 2022.

Program EXPANZE - rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti podniků

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Malí a střední podnikatelé (MSP) mohou u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) žádat o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků pro své investiční projekty realizované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy. Program EXPANZE připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ČMZRB. Na podporu MSP je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.

Míra podpory:

  • Celková alokace 8,8 mld. korun.

Příjemci podpory:

  • malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 30. 6. 2023.

 

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

Environmentální technologie a ekoinovace, zmírnění dopadů klimatických změn a ochrana přírodních zdrojů

Zaměření dotačního titulu: Projekty zaměřené na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, dále projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na zmírnění dopadů klimatických změn a ochranu přírodních zdrojů.

Míra podpory:

  • předpokládaná alokace na veřejnou soutěž 200 mil. Kč,
  • maximální výše podpory na jeden projekt: PP1 10 mil. Kč; PP2 12 mil. Kč,
  • maximální intenzita podpory na jeden projekt: PP1 85 %; PP2 80 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • obec nad
Nahrávám...
Nahrávám...