dnes je 20.5.2024

Input:

564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

564 – Náklady z přecenění reálnou hodnotou

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Náklady z přecenění reálnou hodnotou se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.II.4.  
1. Příklad zaúčtování vyřazení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí z užívání v případě prodeje – ocenění majetku určeného k prodeji je nižší než jeho ocenění v účetnictví    
a) převedení pořizovací ceny majetku  082 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převedení zůstatkové ceny na účet dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  036 022 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu  407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování reálné hodnoty při prodeji  553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění  564 407 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.6.  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury  311 646 dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
Nahrávám...
Nahrávám...