Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 17.8.2018
 1 EUR25,73 CZK (+0,04)
 1 USD22,58 CZK (-0,02)
 1 GBP28,73 CZK (+0,01)
 100 RUB33,49 CZK (-0,21)
 100 JPY20,46 CZK (+0,07)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,25 % platnost od 3.8.2018
Diskontní sazba0,25 % platnost od 3.8.2018
Lombardní sazba2,25 % platnost od 3.8.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Státní zdravotní dozor v mateřských školách s dvouletými dětmiZámekGarance

17.8.2018, MVDr. Michaela Pavelková a kolektiv, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požadavky na hygienické podmínky, na prostory a provoz škol, případně školských zařízení, upravuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň… více

Vzor - Žádost o poskytnutí dodatečných údajů pro identifikaci subjektu údajůZámekGarance

17.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
( V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum ) Vážená paní/vážený pane, dne …………….. jsme obdrželi Vaši žádost o ………………….. Vzhledem k tomu, že …………………………………………………………………………….. ( konkrétní důvody ... více

Základní povinnosti školy a legislativní ukotvení zotavovacích akcíZámekGarance

16.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sestavit upravený výchovně-vzdělávací plán školy v přírodě, ve kterém přihlédne k místním podmínkám takovým způsobem, aby souběžně s výchovně-vzdělávacími aktivitami mohlo být dosahováno ozdravných účinků. Součástí je upravený režim dne. Všichni účastníci… více

Kompetence a náplň práce školního asistentaZámekGarance

15.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školní asistent není na rozdíl od asistenta pedagoga pedagogickým pracovníkem. Školní asistent je osoba, která by ve škole měla koordinovat organizační podporu pedagogických pracovníků při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.… více

Ukázka týdenní přípravy učitele podle Gardnerovy teorie mnohačetné inteligenceZámekGarance

15.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plánování a příprava dle Gardnerovy teorie jsou jiné, protože učitel připravuje tematický celek, hry a činnosti v mateřské škole takovým způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligencí. Každý člověk má v určité míře rozvinuty oblasti inteligence. Neexistuje… více

Vzor - Oznámení o nemožnosti identifikovat subjekt údajů podle článku 11 GDPRZámekGarance

15.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
( V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum ) Vážená paní/vážený pane, dne …………….. jsme obdrželi Vaši žádost o ………………….. Tímto Vám v souladu s článkem 11 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ... více

Vzor - Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémemZámekGarance

15.8.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správce kamerového systému     Etona, s. r. o., Kolmá 555, 110 00 Praha 1   IČ: 89555551   Kontaktní osoba: …………………………     Je-li správce povinen jmenovat pověřence, je vhodné tuto skutečnost v záznamu uvést pouze obecně s ohledem na případné ... více

Oznámení a podněty České školní inspekceZámekGarance

14.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stížnost může podat každá osoba. Zahrnuty jsou taktéž osoby nezletilé. Za stížnost se považuje takové podání, kterým se stěžovatel domáhá ochrany svých práv a požaduje nápravu. Stížnost je možno zaslat prostřednictvím pošty, emailové korespondence nebo… více

Projekt Školáci čtou předškolákůmZámekGarance

14.8.2018, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mateřská škola může být krásným místem pro společná mezigenerační setkávání, naslouchání, tvoření, zkrátka místem obohacování. A když někdo někoho obohatí, stává se tento bohatým. A to na celý život. více

Nejčastější nedostatky vycházející z inspekční činnostiZámekGarance

13.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tato kapitola uvádí saznam nejčastějších přestupků, kterých se dopouštějí mateřské školy. Zjištění vycházejí z činnosti České školní inspekce. více
Nejčtenější

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiZámekGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a ... více

331 - ZaměstnanciZámekGarance

17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.10.   1.   Zálohy na mzdy poskytované zaměstnancům         a) zálohy hrazené v hotovosti   331   261     b) zálohy hrazené z  ... více
Přístupné pro: Škola profi extra

Doplňková činnostZámekGarance

10.10.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou kromě své hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Hlavní činnost je ta, ke které je organizace zřízena a zpravidla sleduje nějaký veřejně prospěšný cíl či účel v souladu s potřebami a… více

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky, nevyúčtované zálohyZámekGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel: ............................................................................ se sídlem ............................................................ zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ........... jehož jménem jedná ............. ... více

Vzor A: Ujednání o smluvní pokutě (součást smlouvy)ZámekArchiv

26.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvedené vzory lze doplnit do připravené smlouvy dle občanského nebo obchodního zákoníku Stáhnout vzor X.   Dodání zboží Prodávající je povinen dodat kupujícímu sjednané zboží do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zboží je prodávající povinen ... více
Nejnovější Právní předpisy
  • 161/2018 Sb. Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení (vyšlo dne: 9.8.2018 v částce č. 83)
  • 162/2018 Sb. mění vyhl. č. 364/2005 Sb. (vyšlo dne: 9.8.2018 v částce č. 83)
  • 163/2018 Sb. mění vyhl. č. 74/2005 Sb. (vyšlo dne: 9.8.2018 v částce č. 84)
  • 164/2018 Sb. novela nař. vl. č. 31/2010 Sb. (vyšlo dne: 14.8.2018 v částce č. 85)
  • 167/2018 Sb. novela zák. č. 561/2004 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 86)
  • 171/2018 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 87)
  • 174/2018 Sb. novela zák. č. 586/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 175/2018 Sb. novela zák. č. 128/2000 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 176/2018 Sb. novela zák. č. 500/2004 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 181/2018 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA