Školaprofi.cz LIVE

 

 

sledování změn zákonů

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.12.2018 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 14.12.2018
 1 EUR25,8 CZK (-0,03)
 1 USD22,86 CZK (+0,15)
 1 GBP28,71 CZK (-0,03)
 100 RUB34,29 CZK (+0,07)
 100 JPY20,13 CZK (+0,12)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  81 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,50 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Přehled změn právních předpisů v období od 26.11.2018 do 9.12.2018

11.12.2018, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft
V uplynulém období nedošlo k žádným změnám v souvisejících právních předpisech. Přehled změn právních předpisů v období od 26.11.2018 do 9.12.2018 více

Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmZámekGarance

10.12.2018, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou… více

Nadace podpoří 150.000 Kč ekologické projekty v Libereckém kraji

10.12.2018, Zdroj: ČTK
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila další ročník grantového programu. Projekty v Libereckém kraji podpoří zhruba 150.000 korunami. Cílem je povzbudit učitele a vedoucí dětských organizací k tomu, aby se podíleli na ekologicko-výchovných… více

K úpravám ve vyhlášce o inkluzi mají výhrady odbory i ředitelé ZŠ

10.12.2018, Zdroj: ČTK
Školské odbory nesouhlasí se striktním omezením počtu asistentů pedagoga na jednoho ve třídě, jak to navrhuje ministerstvo školství v novele vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách. Podle šéfa školských odborářů Františka Dobšíka by v některých… více

Systém podpory nadaných žáků získal ocenění

10.12.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Systém podpory nadaných žáků získal dvě ocenění za inovace. Jednou z nich je zvláštní cena Inovace roku 2018, kterou uděluje Asociace inovativního podnikání, a Čestné uznání Vizionář 2018, kterou uděluje společnost Czechinno. Systém podpory nadání koordinuje… více

Do základních uměleckých škol se přihlásilo více žáků než loni

8.12.2018, Zdroj: ČTK
V letošním školním roce dochází do základních uměleckých škol (ZUŠ) v Praze 26.211 žáků, o 393 dětí meziročně více. Zájem je o hudební obor, ve kterém je pestrá nabídka výuky hry na různé hudební nástroje. Hudební obor navštěvuje zhruba 69 procent žáků, 18… více

Skutečný majitel a jeho evidenceZámekGarance

7.12.2018, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, která nově zavedla povinnost právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku… více

Středoškoláci "Zachytili svou SVOBODU" a vyhráli

7.12.2018, Zdroj: ČTK
Studenti z celé republiky dnes na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy převzali z rukou náměstka ministra a státního tajemníka ceny za vítězství v celorepublikové soutěži "Zachyť svoji SVOBODU“. Úkolem studentů středních a vyšších odborných škol bylo… více

Spolek: Výtky k návrhu novely o inkluzi se nezakládají na pravdě

7.12.2018, Zdroj: ČTK
Spolek Pedagogická komora nesouhlasí s kritikou návrhu novely vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách. Některá ministerstva a další organizace mají k předloženým změnám v takzvané inkluzi výhrady, protože podle nich odporují mezinárodním závazkům ČR.… více

Doručování prostřednictvím datových schránekZámekGarance

6.12.2018, Ing. Pavel Rieger, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doručování prostřednictvím datových schránek je upraveno zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon” nebo ZEÚ). více
Nejčtenější

FKSPZámekGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh. více

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuZámekGarance

22.1.2018, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno a který je povinen daň přiznat. více

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceZámekGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel: ……………………………….… se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: ... více

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyZámekGarance

16.10.2017, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidla týkající se nájmu nemovitostí se již několik let nijak významně nemění, s výjimkou drobných změn provedených v souvislosti s NOZ platným od 1. 1. 2014. Úprava týkající se nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor obsažená v § 56 odst. 3 a 4… více

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíZámekGarance

18.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - ... více
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 274/2018 Sb. novela vyhl. č. 416/2004 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 138)
  • 279/2018 Sb. novela vyhl. č. 419/2013 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 140)
  • 280/2018 Sb. o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 141)
  • 282/2018 Sb. novela zák. č. 48/1997 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 142)
  • 283/2018 Sb. novela zák. č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 142)
  • 284/2018 Sb. novela zák. č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 143)
  • 285/2018 Sb. novela zák. č. 250/2016 Sb. a č. 361/2000 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 143)
  • 287/2018 Sb. novela zák. č. 40/2009 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 143)
  • 288/2018 Sb. novela vyhl. č. 298/2014 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 144)
  • 290/2018 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 145)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA