dnes je 19.6.2019
Nejnovější

Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC - vzorGarance

19.6.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikace zaměstnavatele a osoby za něj jednající Škola …………………………………………………………………………………………………………………………………………… zastoupená panem / paní .......................................................................... ředitelem/ředitelkou školy V  ...

Rozsah přímé pedagogické činnosti vedoucích pedagogických pracovníkůGarance

17.6.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti vedoucím pedagogickým pracovníkům, tj. ředitelům a zástupcům ředitele, bývá v praxi nezřídka složité, zejména s ohledem na množství činnosti škol a školských zařízení (dále jen „škola”), které právnická…

Dotaz: Učebnice pro prvňáčky

17.6.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostávají budoucí prvňáčcii ze zákona zdarma učebnice a pracovní sešity, a v jaké finanční výši? Mgr. Martin Kaplán Žákům první třídy základní školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty (dále jen učebnice) se schvalovací doložkou (§ 27 odst. 1 a ...

Dotaz: Úplata za školní družinu

17.6.2019, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na co mohou být použity finanční prostředky získané jako úplata za školní družinu? Jsme základní škola zřizovaná městem, příspěvková organizace. Ing. Eliška Hryzláková Na co lze použít finanční prostředky získané jako úplata za školní družinu je uvedeno v § ...

Dotaz: Finanční ohodnocení chůvy v MŠ

14.6.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je finančně ohodnocena chůva v MŠ? Kde najdu platové tabulky pro chůvu? Mgr. Martin Kaplán Zaměstnavatel určí zaměstnanci konajícímu druh práce chůva v MŠ platový tarif podle platové tabulky přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 sb., o platových ...

Přehled změn právních předpisů v období od 27.5.2019 do 9.6.2019

12.6.2019, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft

Byla novelizována vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

Účtový rozvrhGarance

11.6.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh je základním normativním číselníkem informačního systému - účetnictví, který umožňuje příspěvkové organizaci (dále jen „PO”):

Dotaz: Změna zařazení vedoucí vychovatelky

11.6.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedoucí vychovatelka, která je zařazena v 10. platové třídě, dlouhodobě nevykonává dobře svoji funkci vedoucí vychovatelky. Tento školní rok mám záznam ze dvou pohovorů, ze kterých vyplývají různá pochybení. Rozhodla jsem se, že funkci vedoucí vychovatelky již ...

Učitel národů přivítal stovky návštěvníků

11.6.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V sobotu 8. června se Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského připojilo k Pražské muzejní noci 2019. Úderem 19. hodiny se otevřely dveře všem návštěvníkům a zájemcům o pestrý doprovodný program. Atmosféra muzejní noci byla natolik autentická, že na místo…

V ZŠ roste zájem o ruštinu a španělštinu, klesá o francouzštinu

11.6.2019, Zdroj: ČTK

Při volbě cizích jazyků na základních školách se děti čím dál častěji rozhodují pro ruštinu a španělštinu. Na popularitě naopak v posledních deseti letech ztratila francouzština. Nejoblíbenější je dál angličtina, kterou si 99 procent žáků vybírá jako první…

více článků
Nejčtenější

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřebGarance

1.2.2019, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní směrnice č. ……../2019 Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb Vydáno: Účinnost: Statutární zástupce: ………………, ředitel Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních ...

Doplňková činnostGarance

10.10.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou kromě své hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Hlavní činnost je ta, ke které je organizace zřízena a zpravidla sleduje nějaký veřejně prospěšný cíl či účel v souladu s potřebami a…

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.

Práva a povinnosti ředitele mateřské školy a jeho odpovědnostGarance

17.4.2015, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu svého vzdělávání připraven. Od ředitele školy se očekává nejenom, že bude disponovat manažerskými dovednostmi, ale že bude mít i přehled o…

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel: ……………………………….… se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 102/2019 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 107/2019 Sb. novela vyhl. č. 54/2005 Sb. (vyšlo dne: 16.4.2019 v částce č. 46)
  • 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 111/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 114/2019 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 (vyšlo dne: 26.4.2019 v částce č. 49)
  • 118/2019 Sb. novela vyhl. č. 247/2001 Sb. a č. 35/2007 Sb. (vyšlo dne: 14.5.2019 v částce č. 51)
  • 122/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 16.5.2019 v částce č. 52)
  • 123/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 16.5.2019 v částce č. 52)
  • 125/2019 Sb. novela zák. č. 428/2012 Sb. a č. 586/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.5.2019 v částce č. 53)
  • 126/2019 Sb. novela zák. č. 320/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.5.2019 v částce č. 53)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Reforma financování škol

5.9.2019, Olomouc, Ing. Petra Schwarzová

Nový systém financování škol zcela změní organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu rozpočtu školy již od školního roku 2019/2020. Každý ředitel by měl nejen znát nová pravidla rozpočtování a respektovat je, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou dělení hodin.

Veřejné zakázky - intenzivní vzdělávací kurz pro zadavatele

10.9. – 13.9.2019, Brno, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Staňte se specialistou zadávání veřejných zakázek. Kurz pořádáme v Praze, Brně i Ostravě. 

Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče

16.9.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Hlavní úkolem semináře bude připravit rodiče na situace, kdy se jejich děti dostanou do kontaktu se šikanou. Na semináři se seznámí se základními pojmy z oblasti psychologie agrese a agresivního chování. Účastníci kurzu získají znalosti z oblasti osobnosti agresora a oběti, seznámí se s metodami správného řešení šikany a výchovnými principy, které působí jako prevence vzniku sociálně patologického jednání a chování.

Šikana ve škole - praktické rady pro učitele

14.10.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Vzdělávací kurz připravuje účastníky na krizové situace, se kterými se mohou setkat během vlastní pedagogické praxe. Hlavním úkolem semináře bude analyzovat sociálně patologické chování ve školní třídě, identifikovat projevy šikany a popsat efektivní možnosti řešení krizové situace.

Základní škola v roce 2019/2020

17.10.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D., PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D., Ing. Petra Schwarzová

Ve školním roce 2019/ 2020 čekají základní školy zásadní změny, především v oblasti financování. Cílem konference je účastníky na tyto změny připravit.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.6.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za květen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.6.2019
 1 EUR25,61 CZK (+0,06)
 1 USD22,8 CZK (+0,05)
 1 GBP28,53 CZK (-0,12)
 100 RUB35,63 CZK (+0,21)
 100 JPY21,06 CZK (+0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí