dnes je 4.3.2024

Input:

Zřízení logopedické třídy

18.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle novelizovaného ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) „ Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny.

Dotaz:

Jakým způsobem se zřizují logopedické třídy v běžné mateřské škole, co

Nahrávám...
Nahrávám...