dnes je 22.5.2024

Input:

Zpětvzetí žaloby dle 47 SŘS (duben 2009)

1.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.4
Zpětvzetí žaloby dle 47 SŘS (duben 2009)

Zpětvzetí žaloby dle § 47 SŘS

 

 

Krajský soud v Českých Budějovicích

U Vltavy 2

České Budějovice

 

Ke sp. zn. 10 Ca 12/2008

 

 

V Praze dne 15. ledna 2009

 

 

Žalobce: ABCD s. r. o.

IČ: 123 45 678

se sídlem Lovosická 12, Praha 6, PSČ: 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 12345

 

 

Žalovaný: Krajský stavební úřad v Českých Budějovicích,

se sídlem v Českých Budějovicích, Skrblíkova 3

 

 

 

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Zpětvzetí žaloby

 

 

Dvojmo

 

Přílohy: dle textu

 

 

I.

 

Žalobce podal dne 15. 12. 2008 žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, konkrétně proti rozhodnutí žalovaného vydanému pod č. j. 123/KS/08 dne 6. 10. 2008 a doručenému žalobci dne 26. 10. 2008. Tímto napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce do rozhodnutí Stavebního úřadu v Táboře vydaného pod č. j. 23/S/08, kterým Stavební úřad v Táboře zamítl návrh žalobce na vydání stavebního povolení.

 

Žalobce, přestože je přesvědčen o nesprávnosti postupu jak Stavebního úřadu v Táboře, tak i žalovaného, si v mezidobí nechal zpracovat novou projektovou dokumentaci (když údajné vady původní projektové dokumentace byly důvodem zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení) a podal u Stavebního úřadu v Táboře novou žádost o vydání stavebního povolení. Důvodem pro takový postup ze strany žalobce je zejména skutečnost, že potřebuje zahájit výstavbu co nejdříve, když měl již uzavřené některé dílčí smlouvy na zhotovení stavby a zajištěné potřebné financování.

 

 

II.

 

Vzhledem k výše uvedenému tedy žalobce navrhuje, aby soud v souladu s § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, řízení usnesením zastavil.

 

 

...............................

ABCD s.r.o.

Ing. Tomáš Vorel, jednatel

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

Kdy soud zastaví řízení, upravuje §

Nahrávám...
Nahrávám...