dnes je 24.7.2024

Input:

Záznam o provedené kontrole - zaměstnanec nebyl zastižen

1.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.30.3
Záznam o provedené kontrole - zaměstnanec nebyl zastižen

 

Záznam o provedené kontrole - zaměstnanec nebyl zastižen

 

Kontrola režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

 

............................ (jméno, příjmení)

 

byla provedena dne ................ na adrese ......................

 

Dočasně práce neschopný zaměstnanec nebyl při provedené kontrole v místě pobytu zastižen.

 

V místě kontroly bylo zaměstnanci zanecháno oznámení o tom, že byla provedena kontrola a zaměstnanec nebyl zastižen.

 

Stejnopis tohoto záznamu byl zaslán na adresu kontrolovaného zaměstnance.

 

Dne .............

 

 

.........................................

podpis pověřených zaměstnanců

 

 

Popis průběhu kontroly (vyplní kontrolou pověření zaměstnanci):

 

............................

 

 

Poučení pro dočasně práce neschopného zaměstnance

Zaměstnanec je povinen do 3 pracovních dnů ode dne provedení kontroly zaměstnavateli oznámit a doložit oprávněný důvod, proč nebyl při kontrole zastižen. V případě, že tak neučiní, může zaměstnavatel rozhodnout o zkrácení mzdy nebo o jejím nepřiznání.

 

Komentář:

Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně

Nahrávám...
Nahrávám...