dnes je 17.6.2024

Input:

Zástupce subjektu údajů

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.127
Zástupce subjektu údajů

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Stejně jako při jiných právních jednáních se subjekt údajů může i ve vztahu ke správci osobních údajů nechat zastoupit třetí osobou. Pokud je touto osobou-zmocněncem fyzická osoba, dochází k tomu, že správce – nezávisle na své vůli – zpracovává osobní údaje další osoby, a to zmocněnce (zástupce) subjektu údajů.

Naskýtá se otázka, zda je správce správcem osobních údajů i ve vztahu k zástupci, neboť v úvahu přichází i postavení zpracovatele. Osobně se domnívám, že se o zpracovatele nejedná, daný případ je však natolik specifický, že nelze vyloučit, že se právní praxe přikloní k pojetí zpracovatele. Nicméně, pokud by zde "správce" vystupoval v postavení zpracovatele, musel by nejprve se subjektem údajů jakožto správcem osobních údajů, které mu poskytl zástupce a které jsou uvedeny v plné moci, uzavřít smlouvu podle čl. 28 odst. 3 GDPR.

Vycházíme-li z toho, že správce je správcem osobních údajů i ve vztahu k zástupci, je nutno vyřešit na základě jakého právního důvodu (čl. 6 odst. 1 GDPR) dochází ke zpracování jeho osobních údajů u správce. Odpověď na tuto otázku není jednoznačná a je ji třeba hledat v povaze právního vztahu mezi zúčastněnými osobami (subjektem údajů, zástupcem a správcem).

Vztah mezi subjektem údajů a zástupcem je zřejmý – uzavřeli spolu dohodu o plné moci, subjekt údajů je jakožto zmocnitel oprávněn zpracovávat osobní údaje zástupce podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (je to třeba ke splnění jejich vzájemné

Nahrávám...
Nahrávám...