dnes je 22.7.2024

Input:

Zásady ochrany zdraví zaměstnanců při obdržení balíčku s podezřelým obsahem

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.17
Zásady ochrany zdraví zaměstnanců při obdržení balíčku s podezřelým obsahem

 

 

Zásady ochrany zdraví zaměstnanců při obdržení balíčku

s podezřelým obsahem

 

I. Úvod

 

1. Mikroorganismy antraxu (sněti slezinné) mohou infikovat pokožku, trávicí systém nebo dýchací ústrojí. Aby mohlo k infekci dojít, musí se mikroorganismus dostat k porušené pokožce nebo musí být spolknut anebo vdechnut jako součást nějakého aerosolu. Propuknutí nemoci se dá zabránit podáním příslušných antibiotik po expozici tomuto nebezpečnému mikroorganismu. Antrax se nepřenáší z člověka na člověka.

2. Aby mohl být antrax účinný ve formě prachu, musel by být rozprášen do ovzduší budovy jako velmi drobné částečky. To je poměrně obtížné a je k tomu třeba speciálních technických znalostí, dovedností a speciálního vybavení. Jsou-li takové drobné částice přesto inhalovány, může dojít k těžkému onemocnění plic. Včasné rozpoznání a léčba bývají zpravidla velmi účinné.

 

II. Jak na podezřelý dopis nebo balíček reagovat

 

1. Netřepejte ani nevyprazdňujte obsah podezřelé obálky nebo balíčku.

2. Uložte obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru tak, aby se zabránilo úniku jeho obsahu.

3. Nemáte-li něco takového k dispozici, přikryjte podezřelou obálku nebo balíček větším kusem papíru, kusem oděvu, obráceným odpadkovým košem apod., a tento kryt dále nesnímejte.

4. Opusťte místnost, zavřete dveře nebo zajistěte uzavření celé dotčené části objektu a zabraňte vstupu ostatním osobám do tohoto prostoru.

5. Umyjte si ruce vodou a mýdlem, aby se prach nemohl rozšířit do obličejových partií.

6. Ohlaste událost svému bezprostředně nadřízenému a zástupci ředitele, který zajistí ohlášení policii ČR - telefon 112 nebo 158.

7. Sepište seznam všech osob, které byly v místnosti v době, kdy došlo k identifikaci podezřelé obálky nebo podezřelého balíčku. Seznam předejte jak zdravotnickým, tak i vyšetřujícím orgánům po jejich příchodu. Seznam může sloužit jako pomůcka při řešení dalšího zkoumání a vyšetřování.

 

III. Jak reagovat na obálku s práškem, pokud se tento prášen vysype

 

1. Nepokoušejte se rozsypaný prášek jakýmkoliv způsobem uklízet. Rozsypaný obsah okamžitě přikryjte kusem papíru, kusem oděvu, obráceným odpadkovým košem nebo jiným vhodným způsobem a tento dočasný kryt dále nesnímejte.

2. Opusťte místnost, zavřete dveře pracoviště nebo zajistěte uzavření celé dotčené části objektu a zabraňte vstupu ostatním osobám do tohoto prostoru.

3. Umyjte si ruce vodou a mýdlem, aby se prach nemohl rozšířit do obličejových partií.

4. Ohlaste událost svému bezprostředně nadřízenému a zástupci ředitele, který zajistí ohlášení policii ČR - telefon 112 nebo 158.

5. Odstraňte co možná nejdříve kontaminovaný oděv a umístěte jej do plastového pytle nebo jiného kontejneru, který musí být utěsněn a zalepen. Tento pytel musí být předán

Nahrávám...
Nahrávám...