dnes je 21.4.2024

Input:

Zápis do mateřské školy

29.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.2 Zápis do mateřské školy

Ing. Vlasta Šormová

Termín zápisu dítěte do MŠ

Termín zápisu

Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Někdy se termín zápisu do MŠ shoduje s termínem zápisu do ZŠ – tedy od 15. ledna do 15. února příslušného roku. Může však být stanoven libovolně, a pokud je v MŠ volné místo, zápis dítěte může proběhnout kdykoliv i během školního roku.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Přednostní přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

odkaz na právní předpis
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba

Nahrávám...
Nahrávám...