dnes je 22.5.2024

Input:

Žaloba o uloení povinnosti upravit pracovní posudek dle ust. § 315 ZP (listopad 2011)

1.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.6
Žaloba o uloźení povinnosti upravit pracovní posudek dle ust. § 315 ZP (listopad 2011)

Žaloba o uložení povinnosti upravit pracovní posudek dle § 315 ZP

 

DOPORUČENĚ

 

Obvodní soud pro Prahu 10

Legerova 7

120 21 Praha 2

 

 

Žalobkyně: Žaneta Nováková,

r. č. 655132/0032

bytem Zahradní 12, Praha 10, PSČ: 111 00

 

 

Žalovaná: SOPHIA-reklamní agentura, a. s.

se sídlem Bulharská 10, Praha 2, PSČ: 120 00,

IČ: 15141312,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddílu B, vložka č. 0505

 

 

Žaloba

o uložení povinnosti upravit pracovní posudek

 

 

Dvojmo

Přílohy - dle textu

 

 

I.

U žalované reklamní agentury jsem byla zaměstnána od 1. 2. 2008 jako reklamní referentka a asistentka manažera. Dne 15. 1. 2010 jsem se zaměstnavatelem uzavřela na vlastní žádost písemnou dohodu o rozvázání pracovního poměru, na základě které skončil můj pracovní poměr u žalované společnosti k 28. 2. 2010.

 

Důkaz: Pracovní smlouva ze dne 1. 2. 2008 Příloha A1

Dohoda o rozvázání pracovního poměru ze dne 15. 1. 2010 Příloha A2

Výpis z obchodního rejstříku žalované společnosti pořízený z internetu Příloha A3

 

 

II.

Dne 30. 1. 2010 jsem v souvislosti s ukončením mého pracovního poměru požádala žalovanou společnost o vystavení písemného pracovního posudku. Tento posudek jsem obdržela dne 8. 2. 2010. Se zněním předmětného pracovního posudku však nesouhlasím, neboť se v něm mj. uvádí, že jsem se špatně začlenila do kolektivu a špatně jsem komunikovala se zákazníky. Tato tvrzení jsou však nepravdivá, neboť svou práci u žalované společnosti jsem vykonávala vždy řádně a za dobu mého téměř dvouletého působení u zaměstnavatele jsem nezaznamenala žádné připomínky či výtky k mé práci, příp. k mému chování, a to ani ze strany spolupracovníků, ani ze strany zákazníků žalované společnosti. Rovněž tak ze strany samotného zaměstnavatele mi po dobu mého působení u dané společnosti nebyly v tomto směru sděleny nikdy žádné výhrady, naopak jsem byla svým přímým nadřízeným několikrát kladně oceněna za dobře odváděnou práci, a to jak slovně, tak i finančně ve formě pololetních prémií. Uvedení shora citovaného výroku do mého pracovního posudku je pro mě proto zcela nepochopitelné a nepřijatelné.

 

Po obdržení shora uvedeného pracovního posudku jsem sdělila personálnímu oddělení žalované společnosti svou nespokojenost s jeho zněním a požádala o sdělení důvodů pro uvedení zmíněné formulace do jeho textu. Tuto skutečnost mi však nebyl nikdo schopen vysvětlit, stejně jako prokázat jeho pravdivost relevantními důkazy. Dne 10. 2. 2010 jsem proto požádala personální oddělení žalované společnosti písemně o zjednání okamžité nápravy a provedení úpravy vydaného pracovního posudku tak, že z něj bude část ohledně mého špatného začlenění do kolektivu a špatné komunikace se zákazníky bez náhrady vypuštěna. Personální oddělení však mé žádosti nevyhovělo, a to opět bez uvedení konkrétních důvodů či jakéhokoli uspokojivého vysvětlení.

 

Důkaz: Pracovní posudek ze dne 8. 2. 2010 Příloha A4

Žádost o úpravu pracovního posudku ze dne 10. 2. 2010 Příloha A5

Výplatní listy za období 1. 1.-31. 12. 2009 Příloha A6

 

III.

Podle § 315 ZP může soud na návrh zaměstnance uložit zaměstnavateli v odůvodněném případě povinnost pracovní posudek přiměřeně upravit. Vzhledem k této

Nahrávám...
Nahrávám...